MJERE ZA OTPIS DUGA SOCIJALNO UGROŽENIM GRAĐANIMA

 

Dana 15.1.2015. godine Vlada Republike Hrvatske je donijela Odluku o prihvaćanju Prijedloga sporazuma o mjerama za ublažavanje financijskih teškoća određenog dijela građana koji su ovršenici u postupcima prisilne naplate tražbina male vrijednosti na novčanim sredstvima na temelju koje je potpisan Sporazum o mjerama za ublažavanje financijskih teškoća određenog dijela građana koji su ovršenici u postupcima prisilne naplate tražbina male vrijednosti na novčanim sredstvima (u daljnjem tekstu Sporazum).

Radi provedbe Sporazuma, utvrđen je Protokol o postupku provedbe Sporazuma o mjerama za ublažavanje financijskih teškoća određenog dijela građana koji su ovršenici u postupcima prisilne naplate tražbina male vrijednosti na novčanim sredstvima.

Navedenim aktima poduzimaju se mjere kojima se žele ublažiti posljedice recesije i prezaduženosti građana, odnosno pomoći onoj skupini građana koja je socijalno najugroženija uslijed dugotrajne nezaposlenosti i prezaduženosti, a na način da se otpiše ili otpusti dio duga radi kojega se tim građanima provodi ovrha na novčanim sredstvima po računu.

Ove se mjere sastoje od otpusta/otpisa duga i odgode ovrhe, a temelje se na dobrovoljnosti uključenih stranaka (vjerovnika i dužnika) te predstavljaju jednokratno rješavanje akumuliranih postupaka prisilne naplate zaključno s 30. rujna 2014. godine. Mjerama se zahvaćaju dugovi građana kojima su računi blokirani 360 dana i dulje, koji na dan 30.9.2014. godine imaju evidentiran dug do 35.000,00kn (10.000,00+25.000,00), a koji ispunjavaju jedan od dva kriterija:

Mjere se odnose samo na dugove koji su evidentirani u Očevidniku dulje od 360 dana na dan 30.9.2014. godine.

Provedbu ove mjere inicira sam dužnik podnošenjem Zahtjeva za otpust/otpis duga odnosno odgodu ovrhe, nakon što ispuni sve propisane uvjete. Zahtjev za otpust/otpis duga odnosno odgodu ovrhe mogu podnijeti samo oni dužnici koji ispunjavaju uvjete utvrđene Sporazumom i Protokolom.

Svi dokumenti i potrebni obrasci objavljeni su na ovoj stranici, a za dodatne informacije svi zainteresirani mogu se obratiti na adresu elektroničke pošte registar.duga@fina.hr, info telefon 0800 0080 ili u poslovnicama Fine i Centrima za socijalnu skrb u Zagrebu, Osijeku, Splitu, Rijeci i Varaždinu.