Dobrodošli na stranice OTPIS DUGA - javna objava.

 

Na ovim stranicama objavljuju se svi javni podaci vezani uz Model otpisa duga (Model otpisa duga čini skup mjera za ublažavanje financijskih teškoća određenog dijela građana koji su ovršenici u postupcima prisilne naplate tražbina male vrijednosti na novčanim sredstvima te postupak njihove primjene). Ovdje možete provjeriti i da li kao dužnik zadovoljavate kriterij visine duga na dan 30.9.2014. koji je jedan od kriterija za sudjelovanje u Modelu otpisa duga.

O svim kriterijima za otpust/otpis duga odnosno odgodu ovrhe, mjerama i postupku za otpust/otpis duga odnosno odgodu ovrhe pročitajte na ovoj stranici gdje možete preuzeti i sve potrebne dokumente i obrasce.

Pregled duga možete bez naknade preuzeti u poslovnicama Fine ili Centrima za socijalnu skrb u Zagrebu, Splitu, Rijeci, Osijeku i Varaždinu.

Popis vjerovnika, potpisnika Sporazuma, možete preuzeti ovdje (popup).

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na adresu elektroničke pošte registar.duga@fina.hr, info telefon 0800 0080 ili u poslovnicama Fine i Centrima za socijalnu skrb u Zagrebu, Osijeku, Splitu, Rijeci i Varaždinu.

 

  SVE O OTPISU DUGA, AKTI I OBRASCI

 

Prijava