| | | v3.1.7
Web e-Potpis
Verifikacija potpisa
Pravila uporabe potpisa:
OID:
URL:
Hash:
 
Napomena: Popuniti samo za verifikaciju dokumenata koji su potpisani s pravilom uporabe potpisa