Header
REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO FINANCIJA
REGISTAR KONCESIJA
Pregled javnih podataka
Korisnička uputa v2.0.4
 
OIB davatelja  
Naziv davatelja  
OIB koncesionara  
Naziv koncesionara  
Vrsta koncesije  
Administrativna jedinica  
Datum početka koncesije (dd.mm.gggg)